Politica de confidenţialitate

INFORMAȚII GENERALE

Utilizatorul sau vizitatorul site-ului www.langolopizza.md este conștient de competențele şi mijloacele necesare pentru accesarea și utilizarea acestuia, fiind de asemenea conștient că accesul pe site-ul este absolut gratuit.

Protecția datelor personale este foarte importantă pentru noi, de aceea acordăm o deosebită atenție protecției și securității datelor colectate și prelucrate prin intermediul site-www.langolopizza.md sau a instrumentelor oferite de acesta.

Accesarea și utilizarea frauduloasă a www.langolopizza.md, falsificarea și furtul datelor cu caracter personal constituie o infracțiune gravă și va fi pedepsită conform normelor legale ale Republicii Moldova.

Documentele recepționate, precum și accesul obținut de la L’angolo Pizza de către utilizator, de altfel și utilizarea www.langolopizza.md acordul expres al utilizatorului cu prezenta Politică de Confidențialitate.

www.langolopizza.md oferă o securitate deplină a informațiilor personale primite de la vizitatorii și utilizatorii site-ului. Prezenta politică de confidențialitate este elaborată cu scopul de a prezenta lista datelor, care pot fi solicitate de la utilizatori de către www.langolopizza.md de asemenea, modalitățile de prelucrare a acestor informații de către SGS Catering SRL.

În prezenta Politică de Confidențialitate de asemenea sunt indicate scopurile pentru care se pot solicita diverse informații personale sau situațiile în care informațiile personale pot fi divulgate.

De asemenea, în Politica de Confidențialitate sunt indicate măsurile de bază care trebuie luate de utilizatori și Clienți pentru ca informațiile personale ale acestora să rămână confidențiale și securizate.

CONȚINUTUL

Toate informațiile conținute pe Site, Cabinet personal, produse și servicii oferite descrise, sunt proprietatea exclusivă a SGS Catering.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

SGS Catering este unicul titular al drepturilor de proprietate asupra elementelor de construcție a site-ului www.langolopizza.md, în special date de conținut, text, imagini, benzi video, etc.

Orice reproducere, utilizare a informațiilor conținute pe site-ul web, se poate efectua doar cu acordul scris al SGS Catering SRL, în scopuri strict personale și cu indicarea obligatorie a sursei.

Copierea ilegală a datelor, procesarea, modificarea paginii web sau a unor părți din acesta, denaturarea conținutului acestuia sub orice altă formă sunt interzise și sancționate conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.

INFORMAȚII PRIMITE DE LA UTILIZATORI, PRELUCRATE ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII ACESTORA

Informațiile primite de www.langolopizza.md sunt acumulate exclusiv pentru: a efectua o vanzare a produselor oferite de către SGS Catering SRL, precum și de a efectua o analiză și îmbunătăți sistemul de gestiune elaborat cu denumirea de www.langolopizza.md; a oferi informații utilizatorilor referitor la serviciile și produsele oferite de www.langolopizza.md; pentru a Vă putea oferi informații privind produsele standard; în scopuri de analize de marketing; sau în alte scopuri indicate conform prezentei politici de confidențialitate.

În sensul Politicii de Confidențialitate, prin informații personale se subînțelege: date personale care utilizatorul în mod individual și conștient le furnizează către SGS Catering SRL prin completarea datelor din Contul Personal (ex. Nume, prenume, număr de telefon, adresă de email, adresa de livrare a produselor, datele privind produsele achiziționate, acum ar fi: cantitatea, valoarea, data și locul achiziției etc.) precum și date acumulate în mod automatizat de către www.langolopizza.md ca urmare a utilizării acesteia: IP-adress, informații despre dispozitivul utilizat, zona de acces, sistemul de operare de pe care s-a accesat, etc.

OFERIREA INFORMAȚIILOR UTILIZATORILOR PERSOANELOR TERȚE

Informațiile confidențiale pot fi prezentate unor persoane terțe doar în cazul unor solicitări parvenite în baza legislației în vigoare a Republicii Moldova și care țin de:

  • Punerea în aplicare și executarea deciziilor judecătorești, hotărârilor de judecată sau executarea cerințelor legale ale autorităților din Republica Moldova;
  • Depistarea, descurajarea și eliminarea fraudelor sau a defecțiunilor tehnice de Securitate;
  • Protejarea drepturilor, proprietăților și securității SGS Catering SRL, utilizatorilor langolopizza.md în corespundere cu cadrul normativ juridic legal din Republica Moldova și conform legii aplicabile în Republica Moldova.

Informațiile statistice ce se pot acumula în baza www.langolopizza.md se consideră date confidențiale. Aceste informații se pot solicita și SGS Catering SRL le poate livra doar la propria dorință și exclusiv în baza unui cost convenit cu solicitantul de date statistice. Datele statistice NU cuprind informații personale, ci doar date generale spre exemplu: număr de clienți, număr de încărcări, evoluția ponderii pe diverse regiuni, sau alte date similare.

MĂSURILE DE SECURITATE ȘI PROTECȚIE A INFORMAȚIILOR

SGS Catering SRL ia toate măsurile necesare pentru a garanta securitatea deplină a informațiilor și protecția acestora. Prin protecție și securitate se cuprind măsuri ce se referă la reducerea încercărilor neautorizate de acces, eliminarea oricăror situații de abuz ce țin de modificarea, divulgarea sau distrugerea informațiilor. În mod special, SGS Catering SRL în mod continuu îmbunătățește metodele de colectare, stocare și prelucrare a datelor, inclusiv măsuri fizice de securitate, pentru a contracara accesul neautorizat la sistemele de stocare a informațiilor în scop de furt a bunurilor sau alte tipuri de fraude.

SGS Catering SRL de asemenea limitează accesul personalului, contractorilor și altor agenți la informațiile deținute și prelucrate, având încheiate contracte stricte de protecție a confidențialității datelor, limitării accesului sau păstrării caracterului confidențial al datelor. Pentru orice abatere de la condiții contractuale sunt aplicate măsuri aspre care nu se referă doar la penalități și amenzi, ci și la dreptul de a acționa în judecată pentru încălcările de confidențialitate constatate.

De confidențialitatea informațiilor de asemenea sunt informați și utilizatorii www.langolopizza.md care sunt obligați să păstreze datele de înregistrare strict secret. Utilizatorul se obligă ca în cel mai scurt timp să informeze SGS Catering SRL despre orice situație suspectă de acces neautorizat la contul personal al acestuia.

Respectarea măsurilor de securitate recomandate de SGS Catering SRL permite a garanta securitatea maximă a datelor prezentate, fie că acestea sunt date personale, date de acces la cont sau orice informații de altă natură.

SECURITATEA

SGS Catering SRL este protejat prin importante nivele de securitate și este sub control și supraveghere permanentă. Cu toate acestea putem garanta securitatea datelor plasate pe server, dar nu putem garanta securitatea în procesul de transmitere a datelor, așa cum rețeaua internet este una care nu ne aparține și nu deținem controlul asupra ei.

Datele personale sunt protejate, accesul la date fiind limitat, iar serverele pe care se află datele posedă certificate suplimentare de securitate ceea ce împiedică accesarea lor și oferă o siguranță suplimentară pentru subiectul datelor cu caracter personal și pentru operatorul de date cu caracter personal.

În cazul în care nu sunteți sigur de nivelul de protecție al calculatorului Dvs., sau al rețelei din care efectuați transmiterea datelor, rugăm să nu introduceți datele personale pe site. Noi NU solicităm în mod individual date personale, NU solicităm acum și nici nu vom solicita date despre conturi bancare, carduri bancare sau alte asemenea. Orice tentativă de solicitare din partea SGS Catering SRL a unor date personale cu privire la conturi bancare și /sau carduri bancare trebuie respinsă și vă rugăm să ne contactați la hello@langolopizza.md sau 067600400 pentru a putea contracara asemenea tentative.

Vă recomandăm să utilizați programe antivirus testate și licențiate pe calculatoarele personale pentru a nu permite infectarea sau sustragerea de date personale din acestea. În același timp asigurați-vă că sistemul de operare este unul actualizat din punct de vedere al securității. SGS Catering SRL nu poartă nici o răspundere pentru prejudicii cauzate de defectuoasa utilizarea sau funcționare a echipamentului tehnic de către utilizator la accesarea site-ului www.langolopizza.md.

MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

SGS Catering SRL în orice moment poate actualiza Politica de Confidențialitate și poate modifica conținutul acesteia în sensul îmbunătățirii ei și sporirii nivelului de securitate și protecție a informațiilor. Orice modificări ale Politicii de Confidențialitate intră în vigoare în momentul plasării lor pe site, în cazul în care alte situații nu au fost prevăzute. În sensul dat SGS Catering SRL recomandă tuturor vizitatorilor, partenerilor, utilizatorilor de a verifica regulat Politica de Confidențialitate pentru a face cunoștință cu modificările și a ști cele mai noi actualizări aplicate.